Masken och dansen

  • RSS
  • Add To My MSN
  • Add To Windows Live
  • Add To My Yahoo
  • Add To Google

Statistics

  • Entries (2)
  • Comments (0)
Posted by Admin Saturday, February 1, 2014 11:13:00 AM

Birgitta Holm

Varför dansar vi? undrar vi emellanåt. Vardagligt, när vi ger oss iväg i ur och skur med danspåsen över axeln. Existentiellt, när vårt inre råkar i tumult över en extatisk, eller kapsejsad, tangokväll. En som verkligen ville få svar på frågan var Birgit Åkesson, koreografen som reste ut i världen för att finna dansens egenart och väsen.

Tango Mask

                 Det hon hamnade i var masken.

                 Masken är en del av dansen. På de ställen där dansens ursprung och väsen bäst låter sig studeras, Afrika i synnerhet, är masken och dansaren ett. Dansmasken dansar. Masken förbinder människorna med skaparkrafterna i tillvaron. När masken dansar är det inte för att "föreställa" något eller för att "uttrycka" något. Det är för att dansen är ett sätt att nå kontakt med andliga verkligheter, med osynliga krafter i tillvaron.

                 I Europa har såväl scendansen som sällskapsdansen fjärmat sig från ursprunget. Den har blivit konstart eller umgängesform, uppträdande eller rekreation. På de håll i världen där den enligt Birgit Åkesson står nära sitt väsen eller ursprung förhåller det sig annorlunda. Där är dansen ett sätt att undersöka världen, att leva, att möta kosmiska och existentiella dramer.

                 Jag undrar om inte av danser i vår kultur tangon är den som mest har behållit sitt samband med detta väsen. Därmed också sin släktskap med masken. Tangon är i sig en maskering. När jag lämnar över mig åt abrazon och går upp i musiken får jag en förhöjd identitet. Jag är inte en annan än mig själv men jag är mer än mig själv.

                 Tangon som mask räcker en lång väg för att förbinda mig med något överpersonligt. Men även tangon riskerar att trivialiseras. Eller att teatraliseras. Eller att fundamentaliseras. Då och då behöver även den lyftas ur sin vardaglighet eller sina stelnade former. Befrias så att den på nytt blir det som förbinder oss med de skapande krafterna i tillvaron. 

Litteratur: Birgit Åkesson, Källvattnets mask, 1983 

(Nästa gång: "Masken och karnevalen")

Birgitta Holm

Comments

Comments are closed on this post.